وبلاگ

جدیدترین مطالب وبلاگ

تغییر منابع آموزشی فرانسه ازMobile به Bonjour L’at

تغییر منابع آموزشی فرانسه ازMobile به Bonjour L’at

تغییر منابع آموزشی فرانسه ازMobile به Bonjour L’atelier که یکی از کتابهای جدید آموزش زبان فرانسه است

تعداد بازدید صفحه :237
ادامه مطلب »
Phrasal Verb چیست؟

Phrasal Verb چیست؟

ابتدا بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که phrasal verbs چیست؟ در پاسخ باید گفت Phrasal Verb ها فعل‌هایی هستند

تعداد بازدید صفحه :196
ادامه مطلب »
بهترین دیکشنری زبان آلمانی

بهترین دیکشنری زبان آلمانی

در این بخش خلاصه ای از خبر خود را می نویسیم

تعداد بازدید صفحه :245
ادامه مطلب »
مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت زبان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﻣﺪرك ﺑﺮاي آن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ

تعداد بازدید صفحه :212
ادامه مطلب »